OGIBiz Website

Menu
2865598
Space
2865649
Horizontal Image Area
2877080

Μέθοδοι

Διαθέτουμε πιστοποιήσεις για τη χρήση επίσημων εργαλείων αξιολόγησης και θεραπείας.

Horizontal Image Area
2877076

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Main Description
2865652
  • ΕΔΑΛΦΑ

Είναι ένα εργαλείο για τον καθορισμό  του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και για την αυτόματη δημιουργία ιεραρχικά δομημένων κοινών στόχων θεραπείας. Βασίζεται σε κλίμακα εξέλιξης του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού σε 9 ψυχοκινητικές λειτουργίες: Αδρή κινητικότητα, Λεπτή κινητικότητα, Γνωστική εξέλιξη, Αντίληψη λόγου, Έκφραση λόγου, Ψυχοκοινωνική εξέλιξη, Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής,  Παιχνίδι,  Άλλα. Το ΕΔΑΛΦΑ περιλαμβάνει δεξιότητες που αρκετές από αυτές δεν έχουν περιγράφει σε άλλες κλίμακες. Κίνητρο για τη δημιουργία του ΕΔΑΛΦΑ ήταν η ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά με ΔΑΦ στην ηλικία αυτή παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες όπως αισθητηριακά ελλείμματα, δυσκολίες σίτισης, δυσκολίες λόγου και ομιλίας, στερεοτυπίες, που πρέπει να ταυτοποιηθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα.

Main Description
2877078
  • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα. Είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια/χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία, δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη δεδομένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Main Description
2905428
  • ΜέταΦΩΝ

Το τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης  και Αναγνωστικής Ετοιμότητας ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση κατασκευάστηκε με σκοπό  τη δημιουργία σταθμισμένων κριτηρίων  αξιολόγησης μεταφωνολογικών δεξιοτήτων στην Ελληνική γλώσσα. Το τέστ στηρίχτηκε στα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο- έρευνα για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας» που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών.

Αποτελείται από δύο μέρη: To Αναπτυξιακό ΜέταΦΩΝ τεστ (Πλήρης Χορήγηση) για τις ηλικίες 3,10-6,6 ετών με διαγνωστικό χαρακτήρα και το Ανιχνευτικό ΜέταΦΩΝ τεστ (Βραχεία Χορήγηση) για τις ηλικίες 5, 0-7,0 ετών με χαρακτήρα πρώιμου εντοπισμού Αναγνωστικής Ετοιμότητας ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση. Το τεστ αξιολογεί τα γλωσσολογικά επίπεδα της ΡΙΜΑΣ (επίγνωση ρίμας) της ΣΥΛΛΑΒΗΣ (συλλαβική επίγνωση)  και του ΦΩΝΗΜΑΤΟΣ (φωνημική επίγνωση).

Main Description
2905436
  • ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Οι εικόνες δράσης εστιάζονται στην αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας:

  • της μορφο-σύνταξης, εξετάζοντας την γραμματική επάρκεια.
  • της πραγματολογίας, εξετάζοντας την χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.
Main Description
2905438
  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα.
H έκδοση της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου, δοκιμασίας σταθμισμένης για την Ελληνική, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής κλινικών υπηρεσιών στη χώρα μας: συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική ανάλυση ενώ παράλληλα είναι απλή στη χρήση και σύντομη. Μπορεί να αποτελέσει, κατά συνέπεια, αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8. 

Horizontal Image Area
2877079

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Main Description
2865653
  • TEACCH

Η εν λόγω μέθοδος τονίζει την ανάγκη για παροχή δομημένης εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο βοηθά το παιδί να κινείται και να λειτουργεί με ασφάλεια κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το αυτιστικό παιδί δυσκολεύεται να θέσει κανόνες που να του επιτρέπουν τον κατάλληλο προσανατολισμό του στο καθημερινό συγκείμενο. Η καθημερινότητα του φαίνεται πολύ απρόβλεπτη και ακόμη και μικρές αλλαγές είναι ικανές να του προκαλέσουν συναισθήματα άγχους, σύγχυσης και αποδιοργάνωσης. Αυτό που χρειάζεται, συνεπώς, είναι ένα σταθερό περιβάλλον.

Επιπλέον, η μέθοδος TEACCH στηρίζεται στην οργάνωση ατομικών χώρων εργασίας, στη χρήση οπτικών βοηθημάτων³ (όπως φωτογραφίες, αντικείμενα και λίστες, λόγω των δυσκολιών ακουστικής επεξεργασίας πληροφοριών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά), στην εξατομίκευση του διδακτικού προγράμματος μέσω της δημιουργίας ατομικών ημερήσιων προγραμμάτων αλλά και στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω μιας ψυχο-εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση όλων των πτυχών τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντός του και εφαρμόζεται από τη νηπιακή έως την ενήλικη ζωή του.

Στο επίκεντρο, λοιπόν, του προγράμματος τοποθετείται το κάθε παιδί ως ξεχωριστή μονάδα με τις δικές του ατομικές ανάγκες, στις οποίες προσαρμόζεται η παρέμβαση ώστε να έχει επιτυχή έκβαση. Μάλιστα, η υπεροχή του TEACCH συγκριτικά με άλλα προγράμματα πηγάζει από την παραδοχή πως τα παιδιά με αυτισμό διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους χωρίς ωστόσο να κρίνονται ως κατώτερα από όλα τα υπόλοιπα. Προωθεί, κατά συνέπεια, την ισότητα και το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και υποστηρίζει την πλήρη κοινωνική ένταξη ατόμων με αυτισμό. Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι δεν αποσκοπεί στην θεραπεία του αυτισμού αλλά στην ανάπτυξη και ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε αυτό σταδιακά να καταστεί αυτόνομο και ανεξάρτητο για να ενταχθεί στην κοινωνία.

Main Description
2865654
  • FLOORTIME

Ας καθίσουμε λοιπόν στο πάτωμα κι ας κάνουμε κάτι περισσότερο από παιχνίδι!

Το Floortime είναι οι τεχνικές, με τις οποίες ακολουθούμε (και διεγείρουμε) τα συναισθηματικά ενδιαφέροντα του παιδιού (παιδοκεντρικό μοντέλο), εξερευνούμε τις ιδέες του, ενώ ταυτόχρονα προκαλούμε το παιδί να κάνει επαφή μαζί μας, να γίνεται δημιουργικό, αυθόρμητο, περίεργο, και να κατακτά όλο και περισσότερο διάφορες κοινωνικές, μαθησιακές και συναισθηματικές δεξιότητες (ανεβαίνοντας την ιεραρχική κλίμακα των αναπτυξιακών οροσήμων), ενώ εμείς επεκτείνουμε τη δράση και την αλληλεπίδραση, κινητοποιώντας όλες τις αισθήσεις και τις κινήσεις, τα συναισθήματα. Βοηθάμε το παιδί να μένει συγκεντρωμένο σε μας και στη δραστηριότητα και να εξασκεί δεξιότητες σκέψης: εμπλοκή με τον άλλο, αλληλεπίδραση, συμβολική σκέψη, λογική σκέψη.

Main Description
2865650

 

Footer
2865603

Επικοινωνία


 6981829123

 liouri@childsword.gr

SOCIAL MEDIA